My Color

MY COLOR është ngjyrë plastike me cilësi shumë të lartë për përdorim të
mbrendshëm në sipërfaqe të suvatuara, tullave, betoni, asbest-çimento etj.
APLIKIMI: My Color vendoset-shtrihet me brushë, rul ose me spërkatje.
Tretet me ujë në masë 10% deri 20%. Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe jo e yndyrshme.
KONSUMI: përafersisht 1L / 6-8m2.
Mjetet e punës menjeherë pas përdorimit të pastrohen me ujë.
JETËGJATËSIA:12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim
original , të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.

MY COLOR është ngjyrë plastike me cilësi shumë të lartë për përdorim të
mbrendshëm në sipërfaqe të suvatuara, tullave, betoni, asbest-çimento etj.
APLIKIMI: My Color vendoset-shtrihet me brushë, rul ose me spërkatje.
Tretet me ujë në masë 10% deri 20%. Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe jo e yndyrshme.
KONSUMI: përafersisht 1L / 6-8m2.
Mjetet e punës menjeherë pas përdorimit të pastrohen me ujë.
JETËGJATËSIA:12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim
original , të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.