Shëerbimet e kompanis

Materialeve Suvatuese
Kompania MYFIX bene sherbimin dhe furnizimin e materialeve suvatuese.

Materialeve Nivelizuese
Kompania MYFIX bene sherbimin dhe furnizimin e materialeve nivelizuese.

Materialeve Termoizoluese
Kompania MYFIX bene sherbimin dhe furnizimin e materialeve termoizoluese.

Materialeve Hidroizoluese
DKompania MYFIX bene sherbimin dhe furnizimin e materialeve Hidroizoluese .

Materialeve Dekorative
Kompania MYFIX bene sherbimin dhe furnizimin e materialeve dekorative.

Për ne

Pershkrimi i kompanis :
Kompania MYFIX e formuar qe nga viti 2005 me nje pune dhe kualitet te sukseseshem gjate viteve ne vazhdim .
MYFIX eshte e njohur si kompani per prodhimin e ngjyrave , ngjitesve , fasadave , hidroizolime , termoizolimeve etj.
Ne gjithashtu po kryejm veprimtari me kompani tjera brenda vendit per furnizim me materjale perkatese .
MYFIX qe nga viti i pare arriti te eksportoj produktet e saje ne vendet fqinje dhe tashme ne vendet Europiane .

  • Materialeve Suvatuese
  • Materialeve Nivelizuese
  • Materialeve Termoizoluese
  • Materialeve Hidroizoluese
  • Materialeve Dekorative
VIEW OUR PROJECTS