Kompania MYFIX

Kompani lider ne vendë

Kompania MYFIX e formuar qe nga viti 2005 me nje pune dhe kualitet te sukseseshem gjate viteve ne vazhdim .
MYFIX eshte e njohur si kompani per prodhimin e ngjyrave , ngjitesve , fasadave , hidroizolime , termoizolimeve etj.
Ne gjithashtu po kryejm veprimtari me kompani tjera brenda vendit per furnizim me materjale perkatese .
MYFIX qe nga viti i pare arriti te eksportoj produktet e saje ne vendet fqinje dhe tashme ne vendet Europiane .

Katallogu

Produktet

Disa nga produktet tona...

Lastest projects

EXPERIENCE & CREATIVITY HOUSE