Eco Interior Color

ECO INTERIOR COLOR është një produkt i gatshëm për përdorim që përdoret për lyerjen, dekorimin dhe mbrojtjen e mureve, tavaneve në sipërfaqet e brendshme.
ECO INTERIOR COLOR shquhet për mbulimin e saj të zgjatur, bardhësinë e saj dhe ngjyrat e qëndrueshme. Siguron një aplikim, nivelim dhe aderim të butë, është gjithashtu i fortë dhe thahet shpejt. Rezultati i tij përfundimtar ofron një sipërfaqe mat që është shumë rezistente ndaj gërvishtjeve.
ECO INTERIOR COLOR aplikohet duke përdorur: rul boje, furçë ose pompë. Substanca duhet të përzihet para përdorimit. ECO INTERIOR COLOR mund të zbatohet në dy shtresa rresht në sipërfaqe të mirëmbajtura. Baza ku do të zbatohet ECO INTERIOR COLOR duhet të jetë e pastër dhe pa pluhur. Të gjitha mjetet e punës duhet të pastrohen menjëherë pas përdorimit me këtë produkt.
JETËGJATËSIA:12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim
original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
KONSUMI: përafersisht 1L / 6-8m2. Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.

ECO INTERIOR COLOR është një produkt i gatshëm për përdorim që përdoret për lyerjen, dekorimin dhe mbrojtjen e mureve, tavaneve në sipërfaqet e brendshme.
ECO INTERIOR COLOR shquhet për mbulimin e saj të zgjatur, bardhësinë e saj dhe ngjyrat e qëndrueshme. Siguron një aplikim, nivelim dhe aderim të butë, është gjithashtu i fortë dhe thahet shpejt. Rezultati i tij përfundimtar ofron një sipërfaqe mat që është shumë rezistente ndaj gërvishtjeve.
ECO INTERIOR COLOR aplikohet duke përdorur: rul boje, furçë ose pompë. Substanca duhet të përzihet para përdorimit. ECO INTERIOR COLOR mund të zbatohet në dy shtresa rresht në sipërfaqe të mirëmbajtura. Baza ku do të zbatohet ECO INTERIOR COLOR duhet të jetë e pastër dhe pa pluhur. Të gjitha mjetet e punës duhet të pastrohen menjëherë pas përdorimit me këtë produkt.
JETËGJATËSIA:12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim
original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
KONSUMI: përafersisht 1L / 6-8m2. Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.