My Color Star

MY COLOR STAR ngjyrë me bazë uji për mure të brendshme, e lashme me lëndë të parë akrilike, me mbulueshmëri të lartë dhe aplikim të lehtë.
MY COLOR STAR ka cilësi mjaftë të lartë, është resitente në lagështi dhe mbetet
sipërfaqe absorbuese.
APLIKIMI: Furçë /Rulo; Tretja: Uji 10 deri 20%.
KONSUMI: përafersisht 1L/6-8m2.Tharja: 5-6 orë , 48 orë e lashme.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin/deklaratën e performancës së produktit.

MY COLOR STAR ngjyrë me bazë uji për mure të brendshme, e lashme me lëndë të parë akrilike, me mbulueshmëri të lartë dhe aplikim të lehtë.
MY COLOR STAR ka cilësi mjaftë të lartë, është resitente në lagështi dhe mbetet
sipërfaqe absorbuese.
APLIKIMI: Furçë /Rulo; Tretja: Uji 10 deri 20%.
KONSUMI: përafersisht 1L/6-8m2.Tharja: 5-6 orë , 48 orë e lashme.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin/deklaratën e performancës së produktit.