Primer Fas

Primer Fas është produkt bazë, para se të aplikohet lyerja përfundimtare për sipërfaqet e lëmuara brenda dhe jashtë.
PËRDORIMI: Primer Fas është produkt bazë që aplikohet në sipërfaqe të lëmuara brenda dhe jashtë para aplikimit të shtresave përfundimtare. Primer Fas shërben si urë-lidhëse para fillimit të punimeve me llaç dekorativ mineral ose dekorativ akrilik, ka funksion thelbësor në lidhjen dhe jetëgjatësinë e produktit përfundimtar të aplikuar. Sipërfaqet ku përdoret Primer Fas duhet të jenë të forta, të pastërta dhe pa pluhur. Aplikimi bëhet me rul ose brushë.
Temperatura e përdorimit: +5°C deri +25°C. Hollimi i lejueshëm 5-10% ujë.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Brenda 2 orësh, të mos përzihet me material tjera. Pastrimi mjeteve të punës duhet të bëhet menjeherë pas përdorimit të masës së pregaditur.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat. Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.

Category:

Primer Fas është produkt bazë, para se të aplikohet lyerja përfundimtare për sipërfaqet e lëmuara brenda dhe jashtë.
PËRDORIMI: Primer Fas është produkt bazë që aplikohet në sipërfaqe të lëmuara brenda dhe jashtë para aplikimit të shtresave përfundimtare. Primer Fas shërben si urë-lidhëse para fillimit të punimeve me llaç dekorativ mineral ose dekorativ akrilik, ka funksion thelbësor në lidhjen dhe jetëgjatësinë e produktit përfundimtar të aplikuar. Sipërfaqet ku përdoret Primer Fas duhet të jenë të forta, të pastërta dhe pa pluhur. Aplikimi bëhet me rul ose brushë.
Temperatura e përdorimit: +5°C deri +25°C. Hollimi i lejueshëm 5-10% ujë.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Brenda 2 orësh, të mos përzihet me material tjera. Pastrimi mjeteve të punës duhet të bëhet menjeherë pas përdorimit të masës së pregaditur.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat. Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi
aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.