Beton Contact

Beton Contact është produkt lidhës për materiale të ndryshme. Është përzierje disperzive në bazë të polimerëve, aditivëve, dhe pigmenteve të homogjenizuara me kokërrza të kuarcit. Ruan mirë vetit fizike, kimike të betonit, është ekologjik. Shquhet me veti të shumta dhe siguron ngjitjen e shtresave të më vonshme në beton. Sipërfaqja duhet të jetë e pastërt dhe e pa pluhur.
MËNYRA E PËRDORIMIT:
Sipërfaqet që trajtohen me Beton Contact duhen të jenë të thata dhe të forta.
Hollimi i lejueshëm 10-15% ujë, Aplikohet me Rul apo Brushë.
Temperatura e përdorimit: +5°C deri +25°C
JETËGJATËSIA:
12 muaj nga data e prodhimit, në qoftë se ruhet në paketim original , të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.

Category:

Beton Contact është produkt lidhës për materiale të ndryshme. Është përzierje disperzive në bazë të polimerëve, aditivëve, dhe pigmenteve të homogjenizuara me kokërrza të kuarcit. Ruan mirë vetit fizike, kimike të betonit, është ekologjik. Shquhet me veti të shumta dhe siguron ngjitjen e shtresave të më vonshme në beton. Sipërfaqja duhet të jetë e pastërt dhe e pa pluhur.
MËNYRA E PËRDORIMIT:
Sipërfaqet që trajtohen me Beton Contact duhen të jenë të thata dhe të forta.
Hollimi i lejueshëm 10-15% ujë, Aplikohet me Rul apo Brushë.
Temperatura e përdorimit: +5°C deri +25°C
JETËGJATËSIA:
12 muaj nga data e prodhimit, në qoftë se ruhet në paketim original , të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.