Primer Col

Primer Col është bazë për ngjyrë që përdoret në sipërfaqet e murit dhe shërben si lidhës në mes të murit dhe ngjyrave etj. Primer Col e përforcon sipërfaqen duke depërtuar në thellësi dhe përdoret për mure të brendshme dhe të jashtme.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Primer Col vendoset-shtrihet me brushë, ose rul. Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe jo e yndyrshme. Hollimi i lejueshëm 10-15% ujë . Mjetet e punës duhet të pastrohen me ujë të ngrohtë menjeherë pas përdorimit.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original , të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat .
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.

Category:

Primer Col është bazë për ngjyrë që përdoret në sipërfaqet e murit dhe shërben si lidhës në mes të murit dhe ngjyrave etj. Primer Col e përforcon sipërfaqen duke depërtuar në thellësi dhe përdoret për mure të brendshme dhe të jashtme.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Primer Col vendoset-shtrihet me brushë, ose rul. Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe jo e yndyrshme. Hollimi i lejueshëm 10-15% ujë . Mjetet e punës duhet të pastrohen me ujë të ngrohtë menjeherë pas përdorimit.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original , të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat .
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.