Glet Final Professional  MF-15

PËRSHKRIMI

Glet Final Professional  MF-15  perzierje e bardhe, me granulometri extra te imet, me baze cimento dhe  e modifikuar me polimer akrylik. Kur perzihet me ujin te paster formohet nje produkt ne forme paste me veti shume te mira ne punim, per trajtimin e mureve te brendshme te ndertesave. Klasifikohet ne kategorine e llacit GP CS II, W0 ne baze te standartit EN998-1.

KONSUMI

Afersisht 1,1 kg/m2/mm trashesi shtrese.

PAKETIMI

MF-15  ofrohet me paketim ne thase letre 20 kg.

JETËGJATËSIA

12 muaj prej dates se prodhimit, ne qofte se eshte ruajtur ne paketimin original dhe jot e hapur, ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.

Category:

PËRSHKRIMI

Glet Final Professional  MF-15  perzierje e bardhe, me granulometri extra te imet, me baze cimento dhe  e modifikuar me polimer akrylik. Kur perzihet me ujin te paster formohet nje produkt ne forme paste me veti shume te mira ne punim, per trajtimin e mureve te brendshme te ndertesave. Klasifikohet ne kategorine e llacit GP CS II, W0 ne baze te standartit EN998-1.

KONSUMI

Afersisht 1,1 kg/m2/mm trashesi shtrese.

PAKETIMI

MF-15  ofrohet me paketim ne thase letre 20 kg.

JETËGJATËSIA

12 muaj prej dates se prodhimit, ne qofte se eshte ruajtur ne paketimin original dhe jot e hapur, ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Glet Final Professional  MF-15”