Super Fish

Super Finish Professional është masë rrafshuese përfundimtare për mure dhe tavane, të brendshme dhe të jashtme. Super Finish Professional është llaç i bardhë në formë të gatshme për përdorim. I prodhuar nga lidhësat mineral si dhe agregateve të gurit dhe aditivave të cilët ndikojnë që produkti të ketë punueshmëri të shkëlqyer dhe të lehtë duke e bërë përfundimin e punës shumë efikas. Baza ku vendoset Super Finish Professional duhet të jetë e fortë, e pastër dhe e pa pluhur.
APLIKIMI: aplikoher ne menyr manual me dorë ose me makinë.
Konsumi: Prej 1.3kg/m² për d=1mm Përdorimi: Brenda 3 orësh Temperatura
e aplikimit: +5°C deri +25°C
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.

Category:

Super Finish Professional është masë rrafshuese përfundimtare për mure dhe tavane, të brendshme dhe të jashtme. Super Finish Professional është llaç i bardhë në formë të gatshme për përdorim. I prodhuar nga lidhësat mineral si dhe agregateve të gurit dhe aditivave të cilët ndikojnë që produkti të ketë punueshmëri të shkëlqyer dhe të lehtë duke e bërë përfundimin e punës shumë efikas. Baza ku vendoset Super Finish Professional duhet të jetë e fortë, e pastër dhe e pa pluhur.
APLIKIMI: aplikoher ne menyr manual me dorë ose me makinë.
Konsumi: Prej 1.3kg/m² për d=1mm Përdorimi: Brenda 3 orësh Temperatura
e aplikimit: +5°C deri +25°C
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat.
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.