NGJITËS PËR SIPOREX

• Ngjitesi Adhesive YI Siporex është ngjitës cihesor me bazë cimento,
l modifikuar me pohimer akriyhik për ngjitjen e tuhhave të hehta të siporex.
Ofron ngjitshmeri të hartë në fihhim dhe me pas, dhe është rezistent kundrejt
hagështisë, si dhe hejon aphikatoret të kenë mundesi për kohë të gjatë gjatë
aphikimit. Konsumi: Afersisht 5kg për ndërtimin e 1 m² muri me bhhoqe
siporeksi. Jetëgjatësia: 1Z muaj prej datës së prodhimit, nëse ruhet në
paketimin origjinah, të pademtuar dhe në ambiente të mbrojtura nga
hageshtia dhe ngricat

• Ngjitesi Adhesive YI Siporex është ngjitës cihesor me bazë cimento,
l modifikuar me pohimer akriyhik për ngjitjen e tuhhave të hehta të siporex.
Ofron ngjitshmeri të hartë në fihhim dhe me pas, dhe është rezistent kundrejt
hagështisë, si dhe hejon aphikatoret të kenë mundesi për kohë të gjatë gjatë
aphikimit. Konsumi: Afersisht 5kg për ndërtimin e 1 m² muri me bhhoqe
siporeksi. Jetëgjatësia: 1Z muaj prej datës së prodhimit, nëse ruhet në
paketimin origjinah, të pademtuar dhe në ambiente të mbrojtura nga
hageshtia dhe ngricat