MYFIX  MX-71

PËRSHKRIMI

MYFIX  MX-71 eshte ngjites me baze cimento, I perforcuar me fibra dhe rezina akrilike. Ofron ngjitshmeri te larte ne fillim dhe me pas, elasticitet dhe rezistence ndaj lageshtise. Klasifikohet si llac I kategorise GP CS IV W2 ne baze te standartit EN 998-1 dhe si ngjites I kategorise C2TE ne baze te standartit EN 12004.

KONSUMI

Si ngjites: 2,0-4,0 kg/m2, ne varesi te dhembezave te vegles se aplikimit dhe natyres se substratit. Si shtrese rrafshuese: 1,5 kg/m2/mm.

PAKETIMI

MYFIX  MX-71  ofrohet ne thase letre 25 kg.

JETËGJATËSIA

12 muaj prej dates se prodhimit, në qofte se ruhet ne paketimin origjinal, te pademtuar, ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.

 

PËRSHKRIMI

MYFIX  MX-71 eshte ngjites me baze cimento, I perforcuar me fibra dhe rezina akrilike. Ofron ngjitshmeri te larte ne fillim dhe me pas, elasticitet dhe rezistence ndaj lageshtise. Klasifikohet si llac I kategorise GP CS IV W2 ne baze te standartit EN 998-1 dhe si ngjites I kategorise C2TE ne baze te standartit EN 12004.

KONSUMI

Si ngjites: 2,0-4,0 kg/m2, ne varesi te dhembezave te vegles se aplikimit dhe natyres se substratit. Si shtrese rrafshuese: 1,5 kg/m2/mm.

PAKETIMI

MYFIX  MX-71  ofrohet ne thase letre 25 kg.

JETËGJATËSIA

12 muaj prej dates se prodhimit, në qofte se ruhet ne paketimin origjinal, te pademtuar, ne vende te mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MYFIX  MX-71”