FASADEX

FASADEX është ngjyrë fasade me bazë silikoni e papërshkueshme nga uji me cilësi të lartë dhe super kualitet për përdorim të jashtëm.
FASADEX është produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të jashtme.
Karakterizohet nga fuqia mbuluese, bardhësia dhe ngjyra të qëndrueshme në kohë. Posedon aftësi të lehtë në aplikim, nivelim si dhe ngjitje të fortësi dhe tharje të shpejtë.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Sipërfaqja duhet të jetë e pastërt, e thatë dhe pa
dëmtime strukturale. Lyerja bëhet me furç ose rul. Fasadex mund të hollohet
me ujë më së shumti me 10%. Temperatura e përdorimit: +5°C deri +25°C
KONSUMI: përafersisht 1L / 6-8m2.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim
original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat .
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin/deklaratën e performancës së produktit.

Category:

FASADEX është ngjyrë fasade me bazë silikoni e papërshkueshme nga uji me cilësi të lartë dhe super kualitet për përdorim të jashtëm.
FASADEX është produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të jashtme.
Karakterizohet nga fuqia mbuluese, bardhësia dhe ngjyra të qëndrueshme në kohë. Posedon aftësi të lehtë në aplikim, nivelim si dhe ngjitje të fortësi dhe tharje të shpejtë.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Sipërfaqja duhet të jetë e pastërt, e thatë dhe pa
dëmtime strukturale. Lyerja bëhet me furç ose rul. Fasadex mund të hollohet
me ujë më së shumti me 10%. Temperatura e përdorimit: +5°C deri +25°C
KONSUMI: përafersisht 1L / 6-8m2.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim
original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat .
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin/deklaratën e performancës së produktit.