Decorative Plaster

Fasadë plastike për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Fasada plastike është llaç i bardhë dekorativ struktural në gjendje të lëngshme. Është prodhim me kualitet të lartë i gatshëm për përdorim, i lehtë për aplikim i cili përdoret për mure të brendshme dhe të jashtme. Produkti i finalizuar është i fortë, i rezistueshëm ndaj ujit dhe kushteve të ndryshme atmosferike.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Bëhet me dorë me vegël të çeliktë në trashësi me kokërrizat që përmban llaçi dekorativ, strukturimi bëhet me vegël plastike deri sa llaçi është i përpunueshëm. Pastrimi i mjeteve të punës menjeherë pas përdorimit. Brenda 2 orësh, të mos përzihet me materiale tjera. Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtëpërdrejtë ndaj Diellit. Temperatura e përdorimit: +5°C deri +25°C
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim
original , të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat .
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit

Fasadë plastike për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Fasada plastike është llaç i bardhë dekorativ struktural në gjendje të lëngshme. Është prodhim me kualitet të lartë i gatshëm për përdorim, i lehtë për aplikim i cili përdoret për mure të brendshme dhe të jashtme. Produkti i finalizuar është i fortë, i rezistueshëm ndaj ujit dhe kushteve të ndryshme atmosferike.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Bëhet me dorë me vegël të çeliktë në trashësi me kokërrizat që përmban llaçi dekorativ, strukturimi bëhet me vegël plastike deri sa llaçi është i përpunueshëm. Pastrimi i mjeteve të punës menjeherë pas përdorimit. Brenda 2 orësh, të mos përzihet me materiale tjera. Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtëpërdrejtë ndaj Diellit. Temperatura e përdorimit: +5°C deri +25°C
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim
original , të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat .
Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit