DecoKul

DECOKUL është fasad dekorative për sipërfaqe të brendshme dhe jashtme të mureve, e prodhuar nga gurë të përzgjedhur natyral shumëngjyrësh!
Baza ku vendoset Decokul duhet të jetë e fortë, e thatë dhe e pastër.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Pregaditja e tërë sasisë përzihet mirë dhe me shpejtësi të vogël (jo me mixer). Punohet pa ndëprerje nga njëri kënd në këndin tjetër të murit. Nëse punohet në kushte të pa përshtatshme atmosferike muri duhet të mbrohet nga të reshurat.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat. Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.

DECOKUL është fasad dekorative për sipërfaqe të brendshme dhe jashtme të mureve, e prodhuar nga gurë të përzgjedhur natyral shumëngjyrësh!
Baza ku vendoset Decokul duhet të jetë e fortë, e thatë dhe e pastër.
MËNYRA E PËRDORIMIT: Pregaditja e tërë sasisë përzihet mirë dhe me shpejtësi të vogël (jo me mixer). Punohet pa ndëprerje nga njëri kënd në këndin tjetër të murit. Nëse punohet në kushte të pa përshtatshme atmosferike muri duhet të mbrohet nga të reshurat.
JETËGJATËSIA: 12 muaj nga data e prodhimit , në qoftë se ruhet në paketim original, të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngicat. Para përdorimit duhet të lexoni udhëzimet mbi aplikimin / deklaratën e performancës së produktit.