MYFIX MS-35

Description

PËRSHKRIMI

Decorative Plaster  eshte produkt I para perzier, me kokrriza 1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm ne permbajtjen e vet, e perforecuar me rezina. Decorative Plaster ofrone : Aftesi te larte kundrejt thithjes se ujit ne baze te DIN 18550. Aftesi te larte per avullimin e ujit prej sistemit (efekti I frymemarjes se sistemit). Veti te standartizuara dhe stable. E pershtatshme per aplikime te brendshme dhe te jashtme. Parandalon krisjen ose carjen e mureve shume me mire se llaci normal. Aplikohet shume lehte. Klasifikohet ne kategorine e llacit GP CS IΙ, W2 sipas standartit ΕΝ 998-1.

KONSUMI

Afersisht 1,4 kg/m2/mm trashesi aplikimi te fasades. Rekomandohet te aplikohet ne trashesi 2,5-3,5 mm.

PAKETIMI

Decorative Plaster  ofrohet ne thase letre 25 kg.

JETËGJATËSIA

12 muaj prej dates se prodhimit ne qofte se ruhet ne paketimin origjinat dhe te pademtuar, ne vende te mbrojtura nga lageshtira dhe ngricat.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MYFIX MS-35”

Your email address will not be published. Required fields are marked *